W życiu są tylko wierne trzy rzeczy:
pieniądze, pies i stara kobieta.

- prawo Murphy'ego