„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.” 

- Albert Einstein