"Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się wtedy,
gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla bliźnich."

- Mikołaj Gogol