"Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. 
A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek."