"Ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być."

- Erns Busch