Odrobina dobra, okazana drugiemu człowiekowi,
lepsza jest niż cała miłość do ludzkości.

- Richard Dehmel