"Niewinność serca jest dziedzictwem i ozdobą kobiety."

- Matthias Claudius