"Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! 
Przeciwnie zaś, błogosławcie!"

- św. Piotr