"Nasze życie ma cztery wielkie cele: żyć, kochać, uczyć się 
i pozostawić po sobie coś cennego."

- Steven Covey