"Mężczyzna cierpliwy nawet kamień ugotuje."

- przysłowie afrykańskie