"Małżeństwo, gdy się go miłość wyrzekła, jest największym nieszczęściem, jest obrazem piekła".