"Ktoś, kto chce ładnie utrzymać swój ogród, 
nie przeznacza ani kawałka ziemi na chwasty."

- Dag Hammarskjold