"Głównym powodem porażki i nieszczęścia jest wymienianie tego,
czego najbardziej pragniesz na to, czego pragniesz teraz."

- Zig Ziglar