"Dopóki będziesz szczęśliwy,
wielu będziesz miał przyjaciół.
Gdy los cię opuści, będziesz sam."

- Owidiusz