"Błogosławieni Ci, którzy nie mając nic do powiedzenia nie oblekają tego faktu w słowa."

- Julian Tuwim