"Ciężki, ciężki kamień młyński, jeszcze cięższy stan małżeński"