"Nie ma szczęścia, jest tylko święty spokój"

- Zygmunt Kałużyński