"Ludzkość cierpi na najstraszliwszą chorobę - 
wieczny niedosyt miłości: kochania i bycia kochanym."