Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: 
Będziesz miłował bliźniego swego 
jak siebie samego.

Ga 5, 14: 

 
A modlitwa pełna wiary 
będzie dla chorego ratunkiem 
i Pan go podźwignie, 
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

Jk 5, 15:
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, 
że JEZUS JEST PANEM, 
i w sercu swoim uwierzysz, 
że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, 
a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.

Rz 10, 9-10

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, 
a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 
Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, 
a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka 
oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.

Jk 1, 22-23

Żadna namiętność
nie odziera umysłu równie skutecznie
ze wszystkich władz działania i myślenia,
co strach.

- Edmund Burke


Pesymista to człowiek,
Który z dwojga złego wybiera obydwa.

- Dorothy Parker


Każdemu zdarza się być głupcem
przynajmniej przez pięć minut dziennie.
Mądrość polega na tym, by nie przekroczyć limitu.

- Elbert Hubbard

Być wolnym to móc nie kłamać.

- Albert Camus

Uśmiech jest jak słońce,
które spędza chłód z ludzkiej twarzy.


- Wiktor Hugo


Moje serce obawia się cierpień.
Powiedz mu, że strach przed cierpieniem
jest straszniejszy niż samo cierpienie.
I że żadne serce nie cierpiało nigdy, 
gdy sięgało po swoje marzenia,
bo każda chwila poszukiwań
jest chwilą spotkania z Bogiem i z Wiecznością."

- Paulo Coelho