"Trzeba sięgać dalej niż na wyciągnięcie ręki,
bo po cóż byłoby niebo?"