"Miłość zaczyna się wtedy, 
kiedy szczęście drugiej osoby 
staje się ważniejsze niż twoje"

 - H. Jackson Brown, Jr.