Szukanie szczęścia poza sobą 
jest jak oczekiwanie na słońce 
w jaskini wychodzącej na północ. 

- Przysłowie Tybetańskie