Ten, kto zamierza czynić dobro, nie może oczekiwać,
iż ludzie będą mu usuwać kamienie z drogi,
ale musi być przygotowany na to, że mu je będą rzucać na drogę.

- Albert Schweitzer