Bogactwem człowieka są:
uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo.

- Phil Bosmans