"Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie
i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie."

- św. Augustyn