"Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem
i dostrzec w nim iskrę Boga".

- Thomas Merton