Przyjaźń - podobnie jak mądrość i radość - 
nie jest czymś obowiązkowym. 
Jest darem, który nas zaskakuje i zdumiewa