Przyjacielowi mogę ufać dlatego, 
że pozostaje on wierny ideałom, które nas połączyły. 
Wychowawca usiłuje mnie zmieniać, 
a przyjaciel sprawia, że ja sam pragnę się rozwijać.