Podobnie jak ciepło poszerza,
tak też i miłość posiada właściwości rozszerzania,
ponieważ jest cnotą pełną żaru i ciepła.

- Św. Jan Chryzostom