Miłość między cnotami jest tym,
czym słońce między gwiazdami,
nadają im blasku i urody.

- Św. Franciszek Salezy