"Gdyby nie było kobiet,
pieniądze nie miałyby żadnego znaczenia"

- A. Onassis