"Doświadczenie to szkoła,
gdzie człowiek uczy się jakim był wielkim głupcem"

- Henry. W. Shaw