Wewnętrzna cisza i modlitwa 
czynią ludzi wielkimi. 

- A. Carrel.