Skoro Jezus oddał za nas życie swoje, 
nie powinno być dla nas rzeczą zbyt trudną 
znieść jakiekolwiek przeciwności 
ze względu na Niego. 

- Św. Tomasz z Akwinu.