"Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie."

- Peter Drucker