"Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, 
zabierz się za to. 
Odwaga ma w sobie moc geniuszu."

- Johann Wolfgang Goethe