Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście.

- Antoine Rivarol