Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją.

- Platon