„To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, 
która wydaje się czasem zagubiona 
i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu”.

- Jan Paweł II