Ten, kto zwróci człowiekowi
zagubioną przez niego modlitwę,
da mu to, co dla niego
najwartościowsze i największe.

- Christian Morgenstern