Nie możesz wygrać tak długo,
dopóki chcesz wszystko stracić.

- Kennedy Schultz