Najlepsza część życia ludzkiego to małe,
bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości.

- W. Wordsworth