Człowiek najbardziej upadania się do Boga wówczas,
gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.

- Św. Jan Chryzostom