Tajemnica szczęścia nie leży w posiadaniu rzeczy,
ale rozkoszowaniu się nimi.

- Eugčne Delacroix