"Wcale nie trzeba wielu słów, aby się dobrze modlić.
Wiarą wierzymy, że tam, w św. Tabernakulum,
obecny jest dobry Bóg; Jemu otwierajmy serce;
że nas dopuszcza do siebie, z tego się radujmy;
oto najlepszy sposób modlitwy"

- św. Jan Maria Vianney