Lekarze mniemają, że wiele pomogli choremu,
gdy potrafili nadać chorobie odpowiednią nazwę.