"Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczanie.
Dawanie tego, co dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co wycierpiałeś".

- św. Augustyn