Świat jest pełen oziębłości,
ponieważ ludzie nie mają odwagi
być tak serdeczni, jakimi są naprawdę.

- Albert Schweitzer