Zaufać komuś do końca,
to znaczy mieć w sobie moc,
by iść za nim nawet w nieznane.