"Starość zaczyna się rozumieć po czterdziestce
i w tym samym okresie przestaje się rozumieć młodość."

- Kazimierz Brandys